Achiziții

CONCURS PENTRU ACHIZIȚIA ECHIPAMENTULUI NECESAR PENTRU MODERNIZAREA TEHNOLOGICĂ A TELEVIZIUNII „CANAL REGIONAL”    

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

„Canal Regional” SRL anunță concurs pentru achiziționarea a două loturi de echipamente pentru modernizare tehnologică.

Lot 1

„Canal Regional” SRL solicită oferte pentru achiziționarea unei stații de editare video/grafică, care va fi utilizată pentru montaj de știri și emisiuni TV:

DENUMIRE SPECIFICARE CANTITATE
Placă de bază Număr slot-uri procesoare: 2

Număr slot-uri memorie: Minim 4

Capacitate memorie: Minim 32 GB

1
Carcasă Tip: Full Tower 1
Procesor Cache: 20MB  

1

Cooler Compatibil cu procesorul
Memorie operativa Capacitate memorie: 32GB RAM

Tip memorie: DDR4

1
Unitate de stocare 256GB SSD 2
Unitate de stocare 8TB 2
Cartela video Minim:

Capacitate memorie: 4GB GDDR5

Interfață memorie: 256-bit

1
Bloc de alimentare Minim: 850W 1
Licență sistem de operare Windows 10 Pro 1

Lot 2

„Canal Regional” SRL solicită oferte pentru achiziționarea unei imprimante multifuncționale:

DENUMIRE SPECIFICARE CANTITATE
Imprimantă de tip MFD Canon i-Sensys MF631Cn sau analog Funcții Disponibile: Imprimare, Scanare, Copiere

Conectivitate: USB, LAN

1

Condițiile de participare și termenele de implementare:

1.

1.1 Oferta financiară se va constitui din următoarele secțiuni:

∙ Termenul de valabilitate a ofertei;

∙ Costul echipamentului cu descrierea tehnică conform termenilor de referință;

∙ Descrierea componentelor echipamentelor solicitate;

∙ Neapărat se va indica termenul de livrare a echipamentului: maxim 3 luni;

∙ Servicii de garanție.

1.2. „Canal Regional SRL” își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cadrul evaluării (de exemplu : Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor – eliberat de Inspectoratul Fiscal, Certificatul de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor, etc.)

  1. Evaluarea ofertelor și condițiile de încheiere a contractului

∙ La selectarea ofertelor se va lua în considerație nu doar cel mai mic preț oferit, ci și calitatea (producătorul) echipamentului propus, termenii de livrare și garanție.

∙ Prețul ofertei va fi indicat in dolari SUA și va include toate costurile aferente executării ofertei, inclusiv TVA.

„Canal Regional” SRL va semna cu compania/ile câștigătoare un ”Contract de vânzare-cumpărare”, în care  „Canal Regional” SRL va fi Cumpărătorul,iar compania selectată – Vânzătorul.

∙ Suma contractului poate fi achitată în două tranșe (avans și la livrare).

∙ Plata contractului se va efectua în lei moldovenești, la cursul oficial al BNM din ziua efectuării transferului.

Depunerea dosarelor

∙ Ofertele vor fi depuse într-un plic sigilat și semnat, pe care va fi indicat numele și adresa ofertantului, inclusiv un număr de telefon de contact, la sediul „Canal Regional SRL” de pe str. Şciusev, 93, cu mențiunea „Concurs procurare echipament”, în atenția D-nei Liudmila Topal, Director „Canal Regional SRL”.

  • „Canal Regional SRL” nu garantează confdenţialitatea dosarelor cu oferte tehnice şi financiare plasate în plicuri nesigelate.
  • În cazul în care ofertantul va prezenta în timp util ofertele prin fax sau poștă electronică, ele vor fi examinate de comisia de achiziții, însă în acest caz “Canal Regional” SRL nu poartă răspundere pentru confidențialitatea informației.

∙ Dosarele recepționate vor fi evaluate de o comisie de achiziții cu participarea unui reprezentant al Fundației Soros-Moldova.

Pentru informații suplimentare privind specificațiile echipamentului, vă puteți adresa la tel. (022) 232484, e-mail: contact@canalregional.md